אמת או חובה | משחקי חברה - לילדים - לנוער

שם: אמת או חובה
מספר משתתפים: אין הגבלה
אביזרים נחוצים: בקבוק

איך משחקים: אמת או חובה הוא משחק חברה בו המשתתפים יושבים במעגל ובאמצע מונח בקבוק ריק.
משתתף ראשון שנבחר מסובב את הבקבוק וכאשר הבקבוק מפסיק להסתובב הבקבוק נמצא במצב בו הצד של הפקק מופנה כלפי משתתף אחד, והצד השני כלפי משתתף אחר.
המשתתף שמופנה אליו הצד של תחתית הבקבוק הוא זה שישאל את המשתתף שמופנה אליו הצד עם הפקק שאלת אמת או חובה.
אמת פרושה משימה להגיד האם דבר מסוים נכון. וחובה היא כל משימה שחובה על המשתתף לבצע.
כאשר המשתתף ענה את התשובה לשאלת האמת או ביצע את משימת החובה שלו, הוא זה שיסובב את הבקבוק בסבב הבא.
מומלץ להגדיר גבולות לשאלות ולמשימות על מנת לאפשר הרגשה נוחה למשתתפים שיעשו את המשימות ויענו על השאלות.

תהנו :)