מתקבצים | משחקי חברה - לילדים - לנוער

שם: מתקבצים
מספר משתתפים: אין הגבלה
אביזרים נחוצים: מוזיקה


איך משחקים: המפעיל משמיע מוזיקה, והמשתתפים נעים בחדר. כשהמפעיל עוצר את המוזיקה הוא אומר מספר כלשהו.
על המשתתפים להסתדר במהירות בקבוצות לפי מספר שהמנחה אמר. משתתף שלא מצא לו קבוצה הוא יוצא מהמשחק.
הזוג שנשאר אחרון הוא המנצח.