תופסת שמות | משחקי חברה - לילדים - לנוער

שם: תופסת שמות
מספר משתתפים: אין הגבלה
אביזרים נחוצים: אין


איך משחקים: משחק החברה הזה מתאים בעיקרו לאנשים הרוצים להכיר את השמות אחד של השני.
כאשר התופס שנבחר מצליח לתפוס משתתף הוא צריך לומר את שמו של המשתתף שנתפס. אם התופס לא אמר נכון התפיסה לא נחשבת והמשחק ממשיך כרגיל כשהוא התופס. אבל אם התופס תפס משתתף ואמר את שמו של המשתתף נכון, הנתפס הופך להיות התופס. ניתן לאלה שכבר הכירו אחד את השני להוסיף כינויים, דימויים וכדומה.